Naam GS Short-cut
Deze pas kost € 25,00, en is 200 dagen geldig.
Omschrijving

Shortcut - 3 x shorts voor €25,00 

De Shortcut geeft recht op drie tickets voor vertoningen tijdens Go Short 2019. De tickets bestel je vervolgens via goshort.nl. 

Toelichting en voorwaarden 

  • De Shortcut geeft recht op maximaal 1 ticket per voorstelling.
  • Nadat je de Shortcut hebt gekocht zie je bij het bestellen van een ticket voor een vertoning de prijscategorie “GS Short-cut” a € 0,- (zie je de prijscategorie niet meteen staan? Log dan even opnieuw in met je account)
  • Per account kan maximaal één online Shortcut worden afgenomen. Nadat de drie gratis tickets zijn gebruikt kan je met je account tickets bestellen tegen een regulier tarief.
  • De Shortcut is niet geldig voor de volgende speciale programma’s: 48 Hour Film Project, Off the Walls, Go Short x Kunstbende en Go GoSilent Disco.

 _____________________________ 

 The Shortcut entitles you to three tickets for Go Short 2019 screenings. You can order your tickets only online via goshort.nl.  

 Terms and conditions 

  • The Shortcut is valid for the maximum of 1 ticket per screening.
  • After you buy the shortcut you can order your screening tickets by selecting the price option “GS Short-cut” for € 0,- (if it’s not visible try to log on to your account again)
  • There is a maximum of one online shortcut for each account. After you used all three tickets you can order tickets via your account for the regular price.
  • The Shortcut is not valid for the following special programs: 48 Hour Film Project, Off the Walls, Go Short x Kunstbende and Go Go Silent Disco.
Annuleren